Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

6 Semne care dovedesc că si magazinul dvs. are nevoie de o soluție ERP

  • By Andra
  • ianuarie 9, 2017
  • 0 Comment
  • 1012 Views

Introducerea noi tehnologii informatice în magazine este o decizie de mare greutate, mai ales pentru ca aceasta afectează procesele de bază ale afacerii. Exista multe pericole: investitii costisitoare, perturbarea proceselor de muncă și crearea de  confuzie în rândul personalului. Cu toate acestea rezistența la noile tehnologii și respingerea lor nu este mai puțin periculoasa.

A intoarce spatele instrumentelor și opțiunilor aflate la dispozitia vânzatorului de retail în 2016 este, de fapt, renunțarea la posibilitatea de a obține un avantaj față de concurența dumneavoastră, și renunțarea la o întreagă lume nouă de productivitate, eficienta si rapiditate. Cel mai sigur mod de a dezvolta tehnologia informației din afacereaeste de a căutasemnecă a venittimpulpentruintroducerea denoicapabilități, de tipulsistemului ERP.

4  6 Semne care dovedesc că si magazinul dvs. are nevoie de o soluție ERP 4 1

Dar stai, înainte de a cercetaceeaceesteînesență un sistem ERP.

Administrareaunuimagazinpresupuneaspecte diverse sidiferite: de la logisticășivânzări la resurseumaneșicontabilitate. In loc de a lucra cu maimulteprogramepentrufiecare din acestedomenii, un singursistem  centralpentruintreagaplanificare a tuturorresurselorîntreprinderiirăspundeacestornevoi – Enterprise Resource Planning, sau ERP. Sistemulcentralizeazatoatainformatiaîntr-un singurlocsicreaza o interfațăuniformăși un limbajunitarîncadrulîntreprinderii, facilitândcooperareaîntreangajațișischimbul de informațiiîntrediferitedepartamente. O altăcalitateimportantă a sistemului ERP esteobtinereaunei perspective largitesi de elitaasupraafacerii, tragerea de concluziipebazadatelor, precum și in ultima instanta – reducereacosturilorșicreștereaprofiturilor.

Deci, cum vetiștiidacăacestaestesistemul de care magazinulDvs are nevoiepentrua functionamai intelligent, maicorectșimaieficient? Acesteasintsemnelepe  careartrebuisă le cautati:

Nu văputețigestionadatele ?

Fiecare din departamenteleafaceriidvs.-vânzări, contabilitate, marketing, aprovizionare, șiașamai departe produce un numărinfinit de date șiinformații .De multeori e dificil de a face schimb de informațiisi update întredepartamente- făcând ca sarcinile de rutinăși simple ca de esempluintroducereaunuifurnizornousa fie plictisitoareșigreoaie. Cu sistemul ERP toateinformațiilesuntdisponibilepentrutoatedepartamentele, iaractualizareaoricareimodificări  dinorice department se face automat la nivel central. Acestlucrueconomiseștetimpși reduce marjele de eroare administrative.

Intuițiile tale nu sunteficiente

Cândafacereadvs. estecondusa cu diferiteprograme software separate, estegreudacă nu imposibil de a extrageideisemnificativebazatepeintelegerea din profundainformațieiceitista la dispozitie. In acestcazluarea de deciziistrategice e problematică, deoareceacesta se vabazadoarpe o parte din “imagine”, maidegrabădecâtpeîntreg. Din moment cesistemul ERP integreazătoateinformațiiledumneavoastră sub un singuracoperiș, putețiidentificamaiclarargumente pro și contra pentrufiecaredecizie.

Diverse departamente nu cooperează

E clarpentrutoatălumea ca e necesar ca departamentul de vânzărișidepartamentul de marketing sacooperezeîntreele. Cu toateacestea, atuncicând masa de informațiepe care fiecare department o foloseșteramanedisponibilaluisinumailui, va fi cu multmaidificilpentruoriceechipă de a utilizatoateresurseleexistenteînbeneficiulafacerii. În contrast, un magazin care a implementat un sistem ERP bun se bucura de beneficiul ca toateinformațiilesintdisponibileoricindoricaruimembru al personaluluiautorizat la acel moment. Acestaeste un excelent mod de a eliminaobstacoleleși de a creacondițiilenecesarepentruinovatieșicreștere.

Mai multe Soft-urivăcostăfoartemultșivăaducfoarteputin

Utilizarea de Soft-uridiferitepentru a gestionafiecare department al afaceriiatragecosturi inutile șicreeazăproblemeneașteptate. Putețisăcheltuitiînfiecarelunăsumemari, pentru diverse proceduri de intretinere – șiapoisavaizbiti de fiecaredată, de consecințeleunuieșectehnologic. Din moment cesistemul ERP integreazătoatedepartamenteleafacerii sub ea, acesta nu necesităproceduri de întreținere separate șiastfel, se reduccosturile.

Inventarul nu estesincronizat

Mentinereaechilibrului precis al inventaruluiesteesențialăpentrulinia de jos.Atuncicânddiferitedepartamentesuntizolateunele de altele, estedificilsă se calculezenumărul de comenziprimitepetermenscurt, mediuși lung. Imaginea de ansamblupe care o potiobține de la o soluție ERP bună, este de asemenea o valoareaimportantapentrucalibrareainventaruluidvs.

Echipa ta e la pământ

Nici o afaceremodernă nu se desfășoarănumaiînzonele de birourisaumagazin. Proprietarul de magazinîn 2016 are nevoiesaaibeacces la dateleșiaplicațiile din sistemele de care dispune, de oriundesiînorice moment. Dacasistemul ERP cu tehnologia “cloud” esteceititrebuiepentrumagazin nu înseamnăcăești in nori. Fie căvăaflațiîntr-un taxi, la o intilnire cu un furnizor, saupecanapeaacasa, datoritătehnologiei “cloud” putețiaccesatoatedatele de care aveținevoieșisafacetioriceacțiunedorită, ca și cum ati fi la birou.

Chiarînainte de a nedespărți, observămcă nu trebuiesăteidentifici cu oricaredintreparagrafelemenționatemaisus, pentru a decide că a venitvremeapentru a face o upgradare la sistemul ERP. Chiardacăadoptareatehnologieirezolvanumai 2 sau 3 punctedureroase – se poateschimbaîn mod semnificativmodulîn care conducețiafacerea. Testeazaperformanțele de anultrecut cu obiectivitateșiapoirăspunde-tionest – dacatrimestrulurmator, jumătatea de an viitoatesauanulviitorvoraratamai bine cu un sistem ERP?

Postarea se bazeazape un articolpublicat in original AICI .

Alte postari care poatetevorinteresa:

  • 7 sfaturi care vor face urmatorulinventarmaiușor,
  • Administrareacorecta a inventarului – 4 punctepentrugândire
  • Toateacestenoutăți – 5 termeniimportanți de software de management al afacerilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *